Deze urnen zijn geschikt om een deel van de as van uw geliefde te herbergen. Ik wil vorm geven aan de wijze waarop u uw geliefde wil herinneren en herdenken.

Deze urnen zijn geschikt om een deel van de as van uw geliefde te herbergen. Ik wil vorm geven aan de wijze waarop u uw geliefde wil herinneren en herdenken.

De keuze voor een urn, ter herinnering aan uw geliefde, is een intensief en belangrijke moment in het verwerkingsproces.De persoonlijkheid van de overledene, de herinnering, keuzes en wensen die u heeft, zijn bepalend voor de urn die ik graag voor u maak. 

Elementen die een rol spelen bij het maken van keuzes:

  • wordt de as los in de urn gedaan, dan zijn veel modellen mogelijk.
  • wordt in de urn een asbus gebruikt of een flexibele kunststof aszak, dan stelt dat eisen aan de hoogte en de halswijdte. Een andere mogelijkheid is het verdelen van de as over meerdere kleine urnen.
  • voor urnen die binnen komen te staan kunt u uit vele technieken kiezen.
  • voor urnen die buiten een plaats krijgen zijn sommige technieken minder geschikt, omdat door de wisselende weersinvloeden hoge eisen worden gesteld aan het materiaal. 

Graag zal ik samen met u in een gesprek kijken wat de mogelijkheden zijn. 

Deel deze pagina