Het werk van Mies van den Brûle wordt gekenmerkt door gedraaide vormen die vanaf de draaischijf worden aangepast, vervormd tot nieuwe verschijningsvormen.

Ze zoekt naar de grenzen van de klei, wat kan, hoe ver kan de klei naar eigen hand gezet worden.

Het delen van kennis als docent en coördinator verbonden aan de Nederlandse Keramiekopleiding biedt mogelijkheden om kennis te delen en te organiseren. 

In haar eigen nieuwe atelier maakt zij eigen werk en geeft zij lessen in draaivaardigheden.